Huis & Tuin

Tips voor een groener gazon

Iedereen met een gazon wil natuurlijk dat hun gazon er mooi en groen bij blijft liggen, en daarom doen we er van alles aan om te zorgen dat onze gazons groen blijven. Als we er achter komen dat de grond niet meer genoeg voedingstoffen bevat pakken we er mest bij, en als het te droog wordt gaan we beregenen. Maar het is de afgelopen jaren flink warmer geworden in Europa, en toen daar ook nog eens droogtes bij kwamen begon het beregenen wel een stuk noodzakelijker te worden, en er moet nu ook vaker beregend worden dan vroeger. 

Beregenen: het is helaas niet zo simpel

Maar dit komt wel met een aantal grote nadelen. Ten eerste is het hartstikke duur om zoveel kraanwater te gebruiken, ten tweede worden er in sommige gebieden beregeningsverboden uitgevaardigd omdat de watervoorraad in gevaar is, en ten derde is het filteren van het water om het vervolgens weer op het gras te gooien een onnodige last op het milieu. Maar je hoeft geen kraanwater te gebruiken om je gazon te beregenen. Met behulp van een waterpomp kan je gebruik maken van sloot-, regen-, of bronwater om je gazon gezond te houden.

De simpele optie: de beregeningspomp

Het meest voorkomende soort tuinpomp voor gazonberegening is de beregeningspomp. De beregeningspomp is een simpel soort pomp: als je de pomp aan zet komt er water uit, als je de pomp uit zet komt er geen water meer uit. Doordat beregeningspompen zo simpel zijn zijn ze een perfecte en betaalbare oplossing voor iedereen die aan een sloot of kanaal woont, of bereid is een waterbron te laten aanleggen, en de pomp enkel voor basale beregeningstaken gaat gebruiken. Omdat de meesten niet een heel uitgebreide tuin hebben zal de beregeningspomp voor de meeste mensen die een pomp nodig hebben ideaal zijn. Wel heeft de beregeningspomp een aantal nadelen, zo blijft de pomp altijd op een constant tempo draaien. Dit is voor simpele beregening geen enkel probleem, maar als je bijvoorbeeld een beregeningspistool met een drukknop gebruikt loopt de druk op de slangen constant op als er geen water uit wordt gelaten, raak net iets te lang afgeleid en er ontploft ergens iets.

De geavanceerdere optie: de hydrofoorpomp

Er zijn situaties waarin een beregeningspomp simpelweg niet goed genoeg is. In veel van deze situaties is een hydrofoorpomp de oplossing. In tegenstelling tot beregeningspompen werken hydrofoorpompen niet op een constant tempo, maar houden hydrofoorpompen de waterdruk op een bepaalt niveau. Hydrofoorpompen gaan uit zichzelf aan als de waterdruk te laag wordt, en gaat ook automatisch uit als de waterdruk hoog genoeg is. Dit is heel fijn bij het gebruik van besproeiingsmateriaal dat niet constant dezelfde hoeveelheid water gebruikt, zoals beregeningspistolen. Zo ontploft er niets als je een tijdje geen water uit het systeem laat. Doordat een hydrofoorpomp op basis van vraag draait is het ook een ideale pomp voor gebruik met een automatisch beregeningssysteem. Een dergelijk beregeningssysteem gaat alleen open als er water nodig is. Bij een normale beregeningspomp zou er dan een extra koppeling tussen de sproeiers en de pomp nodig is, maar een hydrofoorpomp merkt de lagere waterdruk op en weet meteen wat hij moet doen. Ook hebben de meeste hydrofoorpompen een waterreservoir, zo kan je op tijd opmerken dat je regenwatervoorraad op is en voorkomen dat de pomp droog draait.